Dziś w czterdziestym ósmym tygodniu mamy dla Was coś ze starszego archiwum. Prawie dwu godzinny znakomity francuski dokument pt.

ZANIM PRZEKLNĄ NAS DZIECI

będący kwintesencją tego, czego dopuścił się człowiek w dążeniu, żeby mieć więcej, taniej, szybciej i dodatkowo posiadać nad tym wszystkim pełną kontrolę. A mowa o tym jak dziś produkuje się żywność i przy użyciu jakich chemikaliów.

Znamienne są słowa jednego z rolników francuskich, który mówi, iż dla siebie i swojej rodziny prowadzi równolegle  alternatywną mała uprawę pozbawioną wszelkich pestycydów itp. ponieważ nie wziąłby do ust tego co produkuje na sprzedaż.

Odniosłem wrażenie, że pozostało nam tylko zmierzyć się z pytaniami twórców: czy faktycznie dzieci przychodzące teraz na świat nie będą tak zdrowe jak ich rodzice, czy istnieje ścisły związek pomiędzy chorobami takimi jak rak, białaczka, cukrzyca, a skażoną żywnością i wodą, czy największe koncerny żywnościowe dążą do zmonopolizowania rynku żywności uzależniając jednocześnie nas tylko od ich produktów.